Vina po sortama

Proizvodnja vina u svijetu temelji se na uzgoju sorti vinove loze. Vinova loza jedna je od najstarijih uzgajanih biljnih kultura. Ona je bila, a ponegdje je to i danas, osnovna kultura oko koje se razvijao život stanovništva i o kojoj je ovisio njegov opstanak. Smatra se da potječe iz Male Azije, odakle se proširila po cijelome svijetu.

AUTOHTONE SORTE

Hrvatska se s obzirom na veoma povoljan geografski položaj te različite klimatske uvijete može pohvaliti velikom raznolikošću sorti.
Neke od njih specifične su za naše područje i ne mogu se naći nigdje drugdje u svijetu zbog čega su deklarirane kao naše autohtone sorte.
U posljednjih 20 godina na teritoriju RH uspjeli su ih pronaći 130 od kojih su njih 42, 43 u uzgoju, kaže prof. dr. Edi Maletić.

INTERNACIONALNE SORTE

U svijetu je poznato više tisuća različitih sorti vinove loze od kojeg broja svega njih dvjestotinjak ima veću komercijalnu vrijednost.

CUVEE

Cuvee je u vinskom svijetu opće prihvaćena francuska riječ koja ima više značenja.
U osnovi radi se o kupažiranju tj. mješanju vina istih ili različitih sorti grožđa, vina iz istih ili različitih godina ili mješanju vina iz različitih tankova. S obzirom na to da sama riječ nije zakonski definirana, među poznavaocima vina ona se najčešće, ali ne i uvijek, odnosi na kupažu najboljih vina iz najboljih godina i tankova.
Mi smo cuvee iz naše ponude podjelili u dvije kategorije: