OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovi uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini (NN br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14), Zakona o zaštiti potrošača  (NN br. 41/144, 110/15) i Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/145), te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 57. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15).

Internet stranica www.lumaekskluziv.hr u vlasništvu je tvrtke LU-MA EKSKLUZIV d.o.o. iz Zagreba, Ilirska ulica 18, OIB: 87869808917 koja putem iste vrši prodaju proizvoda i usluga.

Svi materijali koje se nalaze na internet stranici www.lumaekskluziv.hr intelektualno su vlasništvo tvrtke LU-MA EKSKLUZIV d.o.o., te se mogu koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. LU-MA EKSKLUZIV d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internet stranice kako je regulirano ovim Općim uvjetima poslovanja.

Prodavatelj

LU-MA EKSKLUZIV d.o.o.
adresa: Ilirska ulica 18, 10 000 Zagreb
e-mail: info@lumaekskluziv.hr
OIB: 87869808917
MB: 02861577
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, upisano pod MBS: 080793951
Tel: +385 98 9100 352

Kupac

Kupac je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te koja prihvaća opće uvjete poslovanja tvrtke LU-MA EKSKLUZIV d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).
Prihvaćanje Općih uvjeta kupac potvrđuje narudžbom proizvoda putem elektroničke (internet) trgovine.
Korištenje usluga i sadržaja internet stranice www.lumaekskluziv.hr odobrava se isključivo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama.
Roditelji i/ili skrbnici dužni su o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a LU-MA EKSKLUZIV d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja obzirom da je prije ulaza na internet stranicu www.lumaekskluziv.hr jasno i vidno istaknuto pitanje “Jeste li stariji od 18 godina?“.
Osobama mlađim od 18 godina Zakonom je zabranjena prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol.

Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti dostupni su kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.
Općim uvjetima uređuju se odnosi između kupca i prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, odgovornost za nedostatke, prava kupca na pisani prigovor na proizvode prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete dostave proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem elektroničke trgovine.
Opći uvjeti poslovanja internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između prodavatelja i kupca ovim putem.
Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje kupca ovlašćuje prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda.
Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz ovu internet stranicu. Izmijenjeni sadržaj Općih uvjeta stupa na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Cijene

Sve istaknute cijene na internet stranici www.lumaekskluziv.hr izražene su u kunama i uključuju PDV. Istaknute cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude važeće su u trenutku narudžbe. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga što se isti posebno plaćaju, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno u ovim Općim uvjetima u dijelu koji se odnosi na Dostavu.

Fotografije i opisi proizvoda

Opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od dobavljača ili proizvođača proizvoda, a fotografije prikazane na našim stranicama su samo ilustrativne prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda artikla. Prodavatelj ne snosi odgovornost za eventualne greške u opisu ili fotografiji proizvoda.

Narudžba i postupak kupnje

Postupak kupnje započinje narudžbom proizvoda putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupnja se obavlja odabiranjem proizvoda u željenoj količini, spremanjem u košaricu u kojoj se nalazi pregled odabranih proizvoda s pojedinačnom i ukupnom cijenom. U košarici kupac može povećavati broj istog, već kupljenog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.  Nakon odabira svih željenih proizvoda i nakon ispunjavanja svih traženih rubrika nužnih za komunikaciju, prodaju i dostavu, klikom na link NARUČITE kupac potvrđuje narudžbu. Na svoju email adresu kupac dobiva Ponudu s navedenom uputom za plaćanje i rokom važenja ponude (nakon proteka ovog roka ponuda će biti poništena kao i rezervacija robe).
Proizvodi se smatraju naručenim i ugovor sklopljen kada kupac potvrdi prihvat navedene ponude.
Pojedini proizvodi mogu biti nedostupni ili rasprodani. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda ili sve naručene proizvode, kontaktirati će kupca telefonski ili e-mailom, te ga obavijestiti o mogućem naknadnom terminu isporuke, dok će svi ostali naručeni proizvodi biti isporučeni. Po primitku takve obavijesti kupac je dužan e-poštom obavijestiti prodavatelja prihvaća li novi rok isporuke za neisporučeni proizvod ili u tom dijelu odustaje od kupnje.

Plaćanje

Plaćanje je moguće vršiti na sljedeće načine:

  • jednokratno kreditnim karticama: Diners, Discover, American Express, Visa, MasterCard i Maestro kartica direktno putem našeg web shopa. Uslugu plaćanja kreditnim karticama osigurava CorvusPay te je sigurnost Vaših podataka zajamčena
  • Općom uplatnicom, internet bankarstvom ili predračunom. Plaćate prije preuzimanja robe.

Isporuka i dostava

Isporuke se vrše na području Republike Hrvatske.
Proizvode dostavljamo i na području Europske Unije. U cijenu dostave na područje država članica Europske Unije ne uračunavamo obvezu plaćanja davanja po posebnim propisima pojedinih država članica, te ukoliko takva obveza postoji u državi isporuke robe ona tereti kupca.
Za isporuku naručenih proizvoda Prodavatelj koristi usluge dostavne službe DPD.
Po evidentiranju uplate odmah ili prvi radni dan nakon toga, kupljeni proizvodi će biti otpremljeni na adresu kupca.
Sve narudžbe za koje evidentiramo primitak uplate do 12:00 sati u pravilu otpremamo istog dana, a vrijeme dostave je od jednog do pet radnih dana, ovisno o destinaciji.
Isporuke subotom, nedjeljom i blagdanima nisu moguće, osim iznimno, uz prethodni dogovor i ukoliko smo u mogućnosti to organizirati. Ovakve dostave mogu biti povezane s većim troškovima koje ćemo Vam unaprijed najaviti i tražiti Vaš pristanak.
Skrećemo pozornost na potrebnu brigu oko osiguranja primitka pošiljke na odredištu (“netko mora biti kod kuće”). Kupac preuzima teret dokaza punoljetnosti prilikom preuzimanja pošiljke. Isporuka se neće obaviti u slučaju sumnje da se radi o maloljetnoj osobi, osim ako ista pruži dokaz svoje punoljetnosti.

Tri pokušaja dostave paketa su uključena u cijenu. Ukoliko se pokušaj isporuke pošiljke ne bi mogao realizirati u prvom pokušaju, kurirska služba će Vas kontaktirati kako bi dogovorili novi pokušaj dostave. U pravilu, nakon treće neuspješne isporuke uslijed nedostatka na strani primaoca, pošiljka se vraća na našu adresu te će eventualno njezino ponovno slanje biti potrebno dodatno platiti unaprijed. U slučaju nerealiziranih isporuka uslijed nedostataka na strani primaoca, a osobito ukoliko kupac nije spreman platiti unaprijed za ponovnu dostavu, prvog radnog dana ćemo izvršiti povrat novaca kupcu za kupljenu robu, uz  pravo na zadržavanje iznosa koji je plaćen kurirskoj službi za tri pokušaja dostave.

Dostava na željenu adresu

Kupac prilikom narudžbe može navesti adresu na koju želi isporuku paketa, koja će se razlikovati od sjedišta/prebivališta kupca. Preporučamo da za adresu dostave kupac stavi svoju radnu adresu kako bi se priliko isporuke izbjegla isporuka maloljetnim osobama.

Kupnja i dostava krajem 12. mjeseca (prosinca), neposredno pred Božić i između Božića i Nove Godine.
Molimo da uzmete u obzir kako zbog povećanog obima posla/narudžbi/isporuka neće biti moguće očekivati isporuke kao u ostalom dijelu godine, već ovisno kako u pojedinoj godini ovi dani padaju u tjednu. Očekujte produženo vrijeme dostave neposredno prije ili u vrijeme ovih blagdana.
Zbog smanjenja rizika oštećenja boca u transportu savjetujemo naručivanje u količinama od 6 ili 12 boca (ne mora biti isti artikl).

Troškove dostave

Troškove dostave naručenih proizvoda snosi kupac. Troškovi dostave se automatski generiraju na elektronskom obrascu narudžbe ovisno o sveukupnoj težini proizvoda te ovisno o destinaciji.
Kupac troškove dostave prihvaća potvrdom narudžbe te ne može zatražiti manji trošak prijevoza na temelju vlastitih mjerenja (vaganja) pošiljke.
U slučaju da Kupac želi osobno preuzeti pošiljku na adresi Prodavatelja, trošak dostave se neće naplaćivati, a sam proces izvršavanja narudžbe će ostati nepromijenjen. Pošiljka se može preuzeti na adresi Prodavatelja tijekom radnog vremena uz predočenje dokaza o identitetu Kupca i izvršenoj uplati.

Materijalni nedostaci/Šteta pri transportu robe

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavijestiti prodavatelja kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka ili dogovorile daljnje radnje.

Trajanje i jednostrani raskid ugovora

Ugovor koji kupci sklapaju s prodavateljem za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran izvršenim plaćanjem od strane kupca, te isporukom robe od strane tvrtke LU-MA EKSKLUZIV d.o.o., u slučaju da ne bude raskinut.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od kupca, isključujući troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.
Troškove povrata robe kupac je obvezan sam snositi, ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Prigovor

Sukladno članku 10. točka 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15) obavještavamo kupce da prigovor kojim izražavaju svoje nezadovoljstvo proizvodom mogu  podnijeti u pisanom obliku putem e-maila na adresu info@lumaekskluziv.hr ili poštom na adresu LU-MA EKSKLUZIV d.o.o., Ilirska 18, 10 000 Zagreb.
Na sve primjedbe i prigovore prodavatelj će odgovoriti na trajnom mediju (papir, elektronička pošta ili drugo) u roku 14 dana od zaprimanja prigovora.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem.
Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove na području EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti preko internet stranice:
www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 25 službenih jezika EU.

Promjene Općih uvjeta poslovanja

Prodavatelj pridržava pravo izmjene Općih uvjeta, kao i bilo koje izmjene internet stranice, njezine strukture, usluge, bilo kojeg sadržaja bez da o tome prethodno obavijesti Kupca. Izmijenjeni uvjeti stupaju na snagu u trenutku objave na stranici. Korištenjem Internet trgovine www.lumaekskluziv.hr nakon objavljenih izmjena podrazumijeva se da kupac prihvaća sve aktualne Opće uvjete poslovanja.
Prodavatelj zadržava pravo da uvede promidžbene plakate bilo koje prirode i/ili veze na internet stranicu uz poštivanje važećeg zakonodavstva.